Inte bara morötter finns helt till för er skull – ni självhushållare, andelsjordbrukare, månskensbönder, grönsaksodlare, utflyttare, självförsörjare, tillsammanshushållare, sambrukare, kärngårdare, permakulturister, omställare, småbrukare och andra som ställer om.

Det är ni som gör det riktiga och otroligt viktiga – men stundtals slitsamma – arbetet med att skapa något nytt. Det är för er skull som projektet finns – och där vill inte bara morötter vara ert stöd och ett synliggörande. Du kan ta del av projektet på flera sätt. Du kan läsa reportage, delta i workshops, bli en mecenat, bli intervjuad eller arrangera workshop där du bor.


Läs reportage

Som utforskar livet som självhushållare i den industriella civilisationens* sista dagar. Vad behöver en egentligen för att leva ett bra självhushållande liv på landsbygden? Hur kan vi bygga nya gemenskaper? Vilka nya myter och berättelser behöver ersätta de gamla? Och vilka värderingar och tankemönster hade vi gärna lämnat kvar i staden? Reportagen baserar sig på intervjuer med självhushållare i Sörmland, Östergötland och Småland.

Läs reportage här

* Den du lever i om du lever i Sverige.Delta i workshop

Bli ledsagad i den inre omställningen till det nya som behöver växa fram. Hur är det egentligen att befinna sig i mellanrummet mellan det som håller på att dö och det nya som växer fram? Vad är vårt bidrag till att skapa den världen som vi önskar? Och hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar? Välkommen att utforska de här frågorna tillsammans med inte bara morötter.

Läs mer om workshopsBli en mecenat*

* En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt eller på andra sätt främjar konst, litteratur eller andra kulturyttringar.
– Wikipedia

Inte bara morötter är ett community-finansierat utforskande av livet som självhushållare. När du stödjer projektet så möjliggör du att utforskandet kan fortsätta. Projektet är helt beroende av mecenater som stödjer projektet finansiellt – man kan säga att det är en slags community-supported writing. Det är en anspelning på community-supported agriculture (CSA); eller andelsjordbruk på svenska.

Läs mer om att bli en mecenat härBidra i en gåvoekonomi

Här kan du se vad inte bara morötter har behov av och vad du kan bidra med i en gåvoekonomi. Önskelistan visar de behov som inte är finansiella – materiella ting och tjänster. Den här listan är dynamisk och ändras allt eftersom.

Läs mer härBli intervjuad

Nyfiken på att vara med i skriv- och fotoprojektet Inte bara morötter? Håller du med om att självhushållning inte bara handlar om att det är roligt att odla morötter? Att självhushållning handlar om något helt annat?

Läs mer härBjud in till workshop

Bli ledsagad i den inre omställningen till det nya som behöver växa fram. Hur är det egentligen att befinna sig i mellanrummet mellan det som håller på att dö och det nya som växer fram? Vad är vårt bidrag till att skapa den världen som vi önskar? Och hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar? Välkommen att utforska de här frågorna tillsammans med ”inte bara morötter”.

Läs mer härHänder i projektet

Just nu i det community-finansierade utforskandet och livet i en gåvoekonomi.

INSTÄLLD Aktivt hopp i Eskilstuna 15 mars 2020

Bor du i Sörmland? Den 15 mars 2020 håller jag en hel dags workshop kring metoden och förhållningssättet Aktivt hopp i Eskilstuna. Under den här workshopen går vi igenom konkreta övningar som hjälper oss att vara realistiska om nuläget – samtidigt som vi frågar oss; vilken värld längtar vi efter?
I samarbete med Studiefrämjandet i Eskilstuna och tillsammans med min Aktivt hopp-kollega Kristina Lindgren.

Sorgens fem faser

Förnekelse. Ilska. Köpslående. Depression. Acceptans.
Det här är alla stadier vi går igenom när vi förstår allvaret i klimatkrisen. Läs här hur #fridaysforfuture hjälper oss igenom dem och varför jag tycker att berättelserna om omställningen är nödvändiga för att guida människor genom depressionen och in i acceptansen – där riktig förändring kan ske.Läs mer…