Vill du tillsammans med andra reflektera över den inre omställningen som det innebär att börja med ett mer självhushållande liv på landsbygden? ⁠⁠Förlängd ansökningstid till distanskursen Självhushållningens inre resa – sök senast 1 juni!

12 september startar kursen Självhushållningens inre resa på Vimmerby folkhögskola där du under 32 veckor får vrida och vända på vad det innebär att leva ett omställande liv. ⁠

Kursen är helt och hållet på distans, på 25 procent och med 14 digitala träffarna på tisdagar klockan 10.⁠⁠ Kursen är studiemedelsberättigad.

Om årets kurs på Gamleby folkhögskola har deltagare bland annat sagt det här

”Kursen är en fantastisk mötesyta där vi deltagare både har kunnat lära oss mycket om tillståndet som världen befinner sig i, människans psykologiska mekanismer och sätt att reagera när vi ställs inför dessa insikter, vad vi som individer och grupp kan göra och mycket mer.”

⁠”Kursen är över all min förväntan. Kursen vågar ta fram alla sidor av självhushållningen och ett större grepp inte bara det härliga ytliga. Jag känner igen mig i studiematerialet men har också fått många aha upplevelser och insikter.”

⁠”Kursen tar upp mycket viktiga frågor – kanske några av de viktigaste frågorna överhuvudtaget för vår tid – och ger utrymme för reflektion och funderingar.”⁠⁠

”kursen hjälper människor att ta stegen till en hållbar framtid och hjälper de som har påbörjat resan att vara lycklig under resan. Kursen ger en annan bild på omställning, vi tar hand om oss själva och som konsekvens om jorden och andra människor på planeten.”

”För att kunna utveckla hållbarhet på riktigt är det viktigt med inre hållbarhet och nätverk. Kursen ger många möjligheter till reflektion och olika verktyg för att orka i längden och undvika vanliga fällor. Det är en kurs som alla som vill bli mer självhushållande, eller ställa om till ett mer hållbart liv på vilket sätt som helst, borde gå.”

”Kursen lyckas skapa riktig folkhögskolekänsla helt digitalt. Med folkhögskolekänsla menar jag ärliga samtal, delning, och tillåtelse.”

Kursen består av sex block

  1. Den stora omställningen och drivkrafter till självhushållning
  2. Kriserna och kollapserna
  3. Samförsörjning och gemenskap
  4. Visioner och livet efter oljan
  5. Projektverktyg och stödstrukturer
  6. Personlig hållbarhet

En röd tråd under kursen

kommer vara boken ”Aktivt hopp: att möta vår tids utmaningar utan att bli galen” av Joanna Macy och Chris Johnstone. Du kommer att få läsa eller lyssna på boken samt få göra övningar själv eller tillsammans med andra på våra träffar. Även kursen i sin helhet är designad utifrån spiralen av Aktivt hopp.

När du lämnar kursen kommer du ha…

… reflekterat över din omställningsresa
… reflekterat över livsstilsval i dialog med andra som du
… prövat projektmetoder för att prioritera din vardag
… prövat vägar till återhämtning

Ansök senast 15 april 1 juni 2023!

Läs mer och ansök på Vimmerby folkhögskolas hemsida senast 1 juni 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *