Spritt över hela Sverige finns det människor som skapar någonting nytt bortom det industriella tillväxtsamhället. De kallar sig bland annat omställare, självhushållare eller småbrukare. Gemensamt är att de aktivt, i sina egna liv, försöker hitta andra sätt att leva. De väntar inte på att politiker ska lösa de kriser vi befinner oss i – klimatkrisen, oljetoppen, den sjätte massutrotningen etc – utan bygger redan nu nya mänskliga kulturer som lever i balans med ekologin och oss själva. På sätt kan de kallas pionjärer och kunskapsbärare i en framtid bortom tillväxten.

Den här reportageserien handlar om dessa människor. 26 personer har under fyra reportageresor intervjuats i Södermanland, Östergötland, Småland, Skåne, Gotland och Ångermanland under åren 2017-2020. Projektet utforskar vilka drivkrafter som ligger bakom det de gör, för självklart odlas inte morötter bara för att det är så roligt. Självhushållning och omställning handlar om något helt annat.

Reportageserien publicerades i Tidningen Åter – en tidning av och för självhushållare. Reportagen publicerades också på webben intebaramorotter.se utan en betalvägg. Hela projektet var gräsrotsfinansierat, en typ av community-supported writing. Totalt hade projektet 104 mecenater, varav flera gav ekonomiskt stöd varje månad.

Inom projektet gavs även workshops för att stärka människor som ställer om och ge stöd i den inre omställningen. Totalt 11 workshops i olika delar av Sverige, samt fyra workshops online. Övningar från Aktivt hopp och cirkelpraktik var grundmetodiken i workshops som utforskade frågor som…

• Hur ska vi som människor hantera alla de kriser och det omtumlande paradigmskifte vi är inne i?
• Hur är det egentligen att befinna sig i mellanrummet mellan det som håller på att dö och det nya som växer fram?
• Hur kan vi hantera svåra känslor om den framtid vi är på väg mot?
• Hur kan vi skapa en kraft i allt detta – där vi föreställer oss den framtid vi längtar och drömmer om – och hittar vår väg framåt i den riktningen?
• Hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar?


Workshops gavs också enligt principen av donationer, som var möjligt tack vare de mecenater som backade projektet. Gåvor ombads ges efter intentionen att fler ska få det som deltagarna själva fått.

Bakom projektet stod Sam Nygren, journalist och omställare från Södermanland. Han är en oberoende skribent som i flera år själv hängett sig åt självhushållning och omställning. Han drevs till projektet av frågan vad en människa egentligen behöver för att leva ett gott självhushållande liv på landsbygden. Hur kan vi bygga nya gemenskaper?

Han var också intresserad av vilka nya myter och berättelser som behöver ersätta de från det gamla paradigmet. Ett viktigt syfte var att nyansera den ofta romantiserade bilden av hur det är att vara självhushållare. Hans egen resa med självhushållning var viktig för att komma djupare och inte bara skrapa på ytan. Inspirationskällor var Dark mountain manifesto, författaren Charles Eisenstein, antropologen Helena Norberg-Hodge och aktivisten Joanna Macy.

Kontakt

Skriv till: sam.nygren@intebaramorotter.se
Krampan gård 3
647 92 Mariefred