Workshops

Bli ledsagad i den inre omställningen. Hur är det egentligen att befinna sig i mellanrummet mellan det som håller på att dö och det nya som växer fram?

Vad är vårt bidrag till att skapa den världen som vi önskar? Och hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar? Välkommen att utforska de här frågorna tillsammans med inte bara morötter.

Här samlas alla workshops som arrangeras i projektet. Alla ges enligt en princip av donationer, där antingen deltagarna eller arrangörerna ger en gåva med intentionen att fler ska få de som de själva har fått. Det här upplägget är möjligt tack vare de mecenater som stödjer projektet.

Kommande workshops


Tidigare workshops

INSTÄLLD Aktivt hopp i Eskilstuna 15 mars 2020

Bor du i Sörmland? Den 15 mars 2020 håller jag en hel dags workshop kring metoden och förhållningssättet Aktivt hopp i Eskilstuna. Under den här workshopen går vi igenom konkreta övningar som hjälper oss att vara realistiska om nuläget – samtidigt som vi frågar oss; vilken värld längtar vi efter?
I samarbete med Studiefrämjandet i Eskilstuna och tillsammans med min Aktivt hopp-kollega Kristina Lindgren.

Dessutom…

September 2019. Workshop: Berättelser om omställning och den nya gröna vågen tillsammans med Maria Ehnrström-Fuentes, Omställningskonferens i Umeå med temat Dialoger om framtider bortom tillväxt, 21-22 september 2019

Februari 2019. Workshop: Aktivt Hopp, gästlärare i kursen Ekobruk på Hola Folkhögskola, 17 februari 2019

Oktober 2018. Workshop: Berätta om omställning, tillsammans med Abigail Sykes, Omställningskonferensen i Malmö, 5-7 oktober 2018

November 2017. Workshop i Aktivt Hopp i Katrineholm.

April 2017. Cirkelledare i Aktivt Hopp i Linköping.


Arrangera workshop på din ort

Vill du ha en workshop i Aktivt hopp där du bor? Roligt, det löser vi. Kontakta mig så pratar vi igenom det praktiska. Jag ger workshops i hela Sverige. Det som behövs är en lokal som rymmer minst 15 personer som sitter i cirkel. Hör till exempel med din lokala omställningsgrupp, studieförbund på orten där du bor, folkhögskolor i närheten eller självhushållningsnätverk i området. Vi bestämmer sedan datum, du gör inbjudan (jag ger dig den praktiska informationen du behöver och kan hjälpa till att göra en affisch) och du gör sedan reklam och bjuder in dina vänner och bekanta. Om det sedan anmäler sig minst 15 personer innan sista anmälningsdag så kör vi. Jag står för mina egna resekostnader.

Workshopen är donationsbaserad med en flytande prisskala. Välj det alternativ som funkar bäst för dig eller din organisation.
Alternativ 1) Deltagarna på workshopen ger 250 – 750 kronor per person. Det här kräver att det är minst 15 på förhand anmälda deltagare.
Alternativ 2) Arrangörerna ger 4000 – 8000 kronor i arvode.

Läs mer här…