Workshops i inre omställning

Bli ledsagad i den inre omställningen till det nya som behöver växa fram. Hur är det egentligen att befinna sig i mellanrummet mellan det som håller på att dö och det nya som växer fram? Vad är vårt bidrag till att skapa den världen som vi önskar? Och hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar? Välkommen att utforska de här frågorna tillsammans med inte bara morötter.

Här samlas alla workshops som arrangeras i projektet. Antingen till ett subventionerat pris eller genom principen av att deltagarna ger en gåva med intentionen att fler ska få de som de själva har fått. Det här upplägget är möjligt tack vare de mecenater som stödjer projektet.

Kommande workshops


Tidigare workshops

Dessutom…

November 2017. Workshop i Aktivt Hopp i Katrineholm.

April 2017. Cirkelledare i Aktivt Hopp i Linköping.


Arrangera workshop på din ort

Vill du ha en workshop där du bor? Kul! Det löser vi. Inte bara morötter försöker hålla workshops i inre omställning enligt principen av gåvoekonomi. Det här betyder för workshops att – om bara resekostnaderna och kostnader för mat och boende är täckta – så ges arvodet som en gåva.

Läs mer här…