Webbpublicerade reportage

Här samlas alla texter som publiceras i projektet fritt för vem som helst att läsa utan kostnad. Det här är möjligt tack vare alla de mecenater som stödjer projektet. God läsning. // Sofia

Om ensamhet

Självhushållarlivet på landsbygden kan ofta bli en ensam historia. Den självvalda ensamheten är skön – men ensamheten kan också bli en tyngd. Och vad gör det med oss som människor om vi känner oss utanför normen i samhället? Utanför Tranås i Småland tar jag upp det vi sällan pratar om men som finns överallt – ensamhet.

Känslorna över världen

Här frågar jag självhushållare hur det egentligen känns när vi reflekterar över vad som pågår i världen. Hur hanterar vi allting? Stänger vi av eller hur gör vi? Och hur hanterar vi vår omgivning? Och kan det vara så att det praktiska som vi gör ute på våra gårdar – gör vi helt enkelt för att vi inte har något annat val? Kan självhushållning och boende på landsbygden vara ett nödvändigt sätt att hantera den här ilskan och sorgen som vi kan känna i staden?

Vad är självhushållning?

Självhushållning och självförsörjning är två begrepp som används flitigt för att beskriva människor som bor på landsbygden och producerar egen mat. Men vad är egentligen en självhushållare? Finns det någon riktlinje för vad eller hur mycket människor behöver producera för att kunna kalla sig för självhushållare? Och vad menas egentligen med frågan: Men hur självförsörjande är ni då? Här försöker jag reda ut begreppen tillsammans med självhushållarna Daniel Larsson från Näshulta, Daniel Hägerby från Södra Skärshult och Isabelle Nilsson från Grytgöl, som jag besökte på min resa.