“Inte bara morötter” är ett community-finansierat utforskande av självhushållningens skäl och själ. Jag bakom – Sofia Nygren – försöker så långt det går erbjuda mitt arbete med projektet som en gåva. Det är mitt sätt att vara i tjänst för världen.

Jag lägger upp de utforskande reportagen online utan en betalvägg eller krav på någon motprestation. De workshops och events som jag erbjuder ger jag också så långt det går som en gåva.

När du stödjer projektet så möjliggör du…

  • Att det community-finansierat utforskandet av självhushållningens skäl och själ kan fortsätta.
  • Fortsatta intervjuer och samtal hos självhushållare på torp & gårdar i Sörmland.
  • Att djuplodande reportage kan publiceras fritt för vem som helst att läsa helt utan kostnad.
  • Att workshops och föredrag om självhushållningens skäl och själ kan hållas i hela Sverige till ett lägre pris eller genom principen av gåvoekonomi.
  • Att workshops i Aktivt Hopp kan hållas i hela Sverige till ett lägre pris eller genom principen av gåvoekonomi.
  • Att ett nyhetsbrev – månadsbrevet – skickas ut en gång i månaden. Det innehåller peppande ord till dig som självhushållare, inblick den kreativa processen med inte bara morötter, skvallret från resor ute i landet, information om workshops, länkar till reportage som har publicerats och inbjudningar till det som händer i inte bara morötter.
  • Att vem som helst kan följa den kreativa processen, resor ute i landet och annat som händer i projektet genom intebaramorotter.se och Facebook.

Om fler blir mecenater till inte bara morötter så kan projektet utvecklas och också innehålla det här…

  • Fortsatta intervjuer och samtal hos självhushållare på torp & gårdar i hela Sverige.
  • Utforskande poddavsnitt – med reflekterande samtal med självhushållare och artiklarna inlästa som ljudartiklar – som publiceras fritt för vem som helst att lyssna på helt utan kostnad.

Såhär blir du en mecenat:

Donera genom Swish (070-2650797), sätt över direkt på bankkonto (9159-063175-9 Skandiabanken) eller donera genom PayPal. Ange gärna ‘Inte bara morötter’. Skriv ‘anonym’ om du önskar ge donationen anonymt. Ange också din epost om du önskar få månadsbrev med info om vad som händer i projektet.
Donera valfritt belopp genom PayPal (tar kort)

En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt eller på andra sätt främjar konst, litteratur eller andra kulturyttringar. Ordet mecenat härleds till den romerska statsmannen Maecenas, som var en frikostig gynnare av författare och konstnärer.
– Wikipedia

Till projektets nuvarande och blivande mecenater

INTE BARA MORÖTTER tar tacksamt emot både finansiella gåvor och andra gåvor – men bara om du ger med rätt intention.

Rätt intention

Med de här intentionerna så kan du ge en gåva: 1) För att du tror på projektet och vill stödja det 2) För att du tror på mitt – Sofia Nygrens – arbete och vill stödja det 3) För att du vill att andra ska ha fått en upplevelse eller erfarenhet som du har fått; av att läsa ett reportage, av att bli intervjuad eller av att deltagit i en workshop.

Fel intention

Om du har dessa intentioner med att ge så önskar jag – vänligt men bestämt – att du inte ger en gåva till projektet: 1) För att du vill ”göra rätt för dig” 2) För att du vill vara snäll mot mig som står bakom – Sofia Nygren 3) För att du känner dig tvungen eller tror att det förväntas av dig

Tack för visad hänsyn!


Jag gör inte det här…

…för att tjäna pengar. Vilket betyder att jag är oändligt tacksam för de som idag stödjer mig helt utifrån att de också tycker att inte bara morötter behövs. Som stödjer mig finansiellt eller på annat sätt – som ger av sin tid, ger mat, husrum och inte minst kärlek och uppmuntran. Ifall du också vill vara med i utforskandet av självhushållningens själ – så tar jag tacksamt emot det som du kan ge <3. Allt är välkommet. Det är ni mecenater som gör att det här projektet kan fortsätta. Det är i sin essens verkligen ett community-finansierat utforskande.
Eller stöd inte bara morötter på något sätt – kanske donera lokalproducerad mat, rekommendera föreningar och verksamheter att anordna “Inte bara morötter”-workshops eller något helt annat? Psst… jag har skrivit en önskelista.
All kärlek <3
Sofia

”Att vara självförsörjande innebär inte bara att man gör sin egen mat och dryck. Vi borde också alla sträva efter att utveckla andra talanger och bidra på alla möjliga sätt till det sociala livet omkring oss. Ju mer vi ger, desto mer kommer vi att få tillbaka. Och tänk så mycket roligare vi kan ha med en underhållning som inte är massproducerad av en industri.”
– John Seymour

Bli en månadsmecenat…

…kommer snart! Här kommer du i framtiden kunna donera en summa varje månad. Här kommer du att kunna välja mellan fyra nivåer beroende på hur mycket du vill och kan ge varje månad. Du får i gengäld – förutom att du stödjer ett projekt som du tror på – ett antal sätt att ta del av projektet som bara månadsmecenater får. 

Creative Commons
Allt publicerat på intebaramorotter.se är fritt att dela under Creative Commons licens 4.0

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.
Vad innebär det här?

Licensen Creative Commons erkännande, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor.

Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens, som ursprungsverket.

Läs hela licenstexten

Kontakt

Jag som ligger bakom denna webb heter Sofia Nygren. Jag är en oberoende skribent, workshopledare och biodlare.

Skriv till: sofia.nygren@intebaramorotter.se
Krampan gård 3,
647 92 Mariefred
Eller ring: 073-8131559

Org.nr: 861002-1621 (enskild firma)

Jag är också del av Omställningsbyrån – ett nätverk för frilansar inom omställning. Läs mer på: omstallningsbyran.se

Skriv till mig

Kontakta mig om du vill arrangera workshop, bli intervjuad av mig, publicera ett reportage, bjuda in mig att hålla föredrag, ställa ut mina foton i en utställning, vill att jag skriver en krönika i din tidning, eller bara ta en kaffe. Allt gott, Sofia

Få månadsbrev