INSTÄLLD Aktivt hopp i Eskilstuna 15 mars 2020

Bor du i Sörmland? Den 15 mars 2020 håller jag en hel dags workshop kring metoden och förhållningssättet Aktivt hopp i Eskilstuna. Under den här workshopen går vi igenom konkreta övningar som hjälper oss att vara realistiska om nuläget – samtidigt som vi frågar oss; vilken värld längtar vi efter?
I samarbete med Studiefrämjandet i Eskilstuna och tillsammans med min Aktivt hopp-kollega Kristina Lindgren.

Read more

Workshop i inre omställning, Sörmland, 25 september

Hur kan vi möta vår tids utmaningar utan att bli galna? Välkommen att utforska det här tillsammans under en kväll på Hornuddens trädgård. Vi behöver ställa om vårt samhälle. Klimatförändringar, artutrotning och ökande sociala klyftor är några av de ekologiska och sociala kriser som vi står inför. Omställningen kan börja lokalt och inte minst inom…

Read more

Workshop Aktivt Hopp i Stockholm, 24 november

När vi läser om tillståndet i världen är det så lätt att fastna i uppgivenhet, ilska eller sorg. Vi kanske känner att vi måste döva oss för att orka. Eller har vi kanske gått in i väggen – igen och igen – då vi försökt agera för att förändra riktningen världen är på väg åt….

Read more

Workshop i inre omställning den 8 september, Småland

Upplever också du att tiden vi lever i kännetecknas av kriser på så många plan, att det är svårt att ta in allt? Du själv kan kännas så liten och omställning kan kännas så svårt och omöjligt. Men mitt i allt detta finns också möjligheter och hopp… När vi på djupet möter den osäkerhet och…

Read more