Hur kan vi kombinera praktiskt arbete med inre omställning? Hur hittar vi vår djupaste intention i det vi gör?

Det är så lätt att bara tänka praktisk omställning när vi tänker omställning. Men hur kan vi kombinera det yttre med det inre? Hur ska vi arbeta? Hur ska vi vara? Och vem eller vilka agerar vi för? Dessa och andra frågor utforskar vi under den här workshopen, där vi stärker oss själva och varandra i vårt agerande för världen.

Dagen inleds med en personlig berättelse om inre omställning med utgångspunkt i min egen omställningsresa. Hur har jag kombinerat det praktiska arbetet med det teoretiska? Hur har jag låtit mig guidas i mitt arbete av intention i flera nivåer? Hur kan vi låta den inre omställningen ta plats – och inte bara den yttre?

Vi fortsätter sedan med övningar i inre omställning genom metodiken Aktivt Hopp. Här undersöker vi hur det är att befinna sig i mellanrummet mellan det gamla som håller på att dö och det nya som växer fram. Och hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar?

Efter lunch, för att kombinera det inre med det yttre, så fortsätter vi med praktiskt hantverkande med bivax. Här visar jag exempel på vad man kan göra med bivax, berättar om bivaxets egenskaper och lite om bivaxets användning genom historien. Sedan experimentera vi med att bivaxa tyg. Bivaxat tyg kan på flera användningsområden ersätta plast – bl.a. runt matvaror istället för platsfolie/plastpåsar, som impregnering på kläder så de blir vattentåliga m.m.

Hela workshopen leds av mig; Sofia Nygren. Övningarna i inre omställning baserar sig på metodiken Aktivt Hopp. Det är amerikanskan Joanna Macy som i ett halvt sekel har skapat rum där människor kan öva sig på att omvandla den oro, frustration och ångest de känner över vad som händer i världen – till att istället aktivt bidra till att skapa den världen de önskar. Metodiken grundar sig i modern psykologi och buddhistisk filosofi.

Vad: Heldagsworkshop: Inre omställning och bivaxhantverk
När: Onsdag 28 november 2018 kl. 08:30 – 15:00
Var: ReTuna, Eskilstuna
Anmälan: Endast för deltagarna i kursen ”Recycle Design – återbruk” på Eskilstuna Folkhögskola. Läs mer om kursen här.

Workshopens arrangör är Eskilstuna folkhögskola genom kursen ”Recycle Design – återbruk”. Så här skriver folkhögskolan om kursen:

Recycle Design – återbruk är kursen för dig som vill bidra till en bättre värld med hjälp av återbruk, hantverk och omställning.

I omställningen från en värld uppbyggd på fossila energikällor behövs nya visioner för både oss som individer och samhället vill lever i. Överkonsumtion, klimatförändringar, krig och fattigdom kan få oss att känna maktlöshet. Recycle Design – återbruk är kursen där vi tillsammans i teori och praktik utforskar kreativa sätt att ta oss an de lokala och globala utmaningarna för 2000-talet. Vi arbetar med återbrukshantverk och design samtidigt som vi lär oss mer kring materialflöden och produktionsförhållanden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *