En hel dags workshop kring metoden och förhållningssättet Aktivt hopp: att möta vår tids utmaningar utan att bli galen. Under den här workshopen går vi igenom konkreta övningar som hjälper oss att vara realistiska om nuläget – samtidigt som vi frågar oss; vilken värld längtar vi efter?

Vi är många som pendlar mellan oro, ångest, sorg och frustration över tillståndet i världen och den framtid vi är på väg mot. I juni 2018 kom en SOM-undersökning som visade att sex av tio svenskar är mycket oroade över klimatförändringar och miljöförstöring. Utrotningen av djur- och växtliv och försämrad havsmiljö oroade då fem av tio svenskar. Sedan dess har ännu fler fått upp ögonen för klimatförändringar och en ny rörelse med demonstrationer för klimatet har spridit sig. Men vad ska vi göra med all den oro, ångest, sorg och frustration som de här insikterna ger oss?

<< Anmäl dig via Studiefrämjandets webb senast 7 mars 2020

Metoden och förhållningssättet Aktivt hopp kan vara ett redskap. Aktivt hopp är en medveten handling. Den utgår inte från att vi måste vara optimistiska. Men känslan av hopplöshet och klimatoro behöver inte hindra oss att agera för den värld vi vill se.
Om vi istället låter vår intention guida oss (vad önskar jag ska hända?), så har vi möjlighet att på riktigt identifiera vad vi hoppas på och ta steg i den riktningen. Det här stärker oss och gör att vi kan gå bortom tanken att det är ingen idé att göra något. Metoden bygger på boken Aktivt hopp av Joanna Macy och Chris Johnstone. Du går från workshopen med dig verktyg och perspektiv som stödjer dig att hitta din roll i den stora omställningen.


Datum: 15 mars 2020 klockan 10.00 – 16.00
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 i Eskilstuna
Kursledare: Sam Nygren och Kristina Lindgren, handledare i Aktivt hopp
Pris: 950 kronor
Anmälan: senast 7 mars direkt på Studiefrämjandets webbplats eller via mail till lena.wistrand@studieframjandet.se

One Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *