Spritt över hela Sverige finns det människor som skapar någonting nytt bortom det industriella tillväxtsamhället. De kallar sig bland annat omställare, självhushållare eller småbrukare. Gemensamt är att de aktivt, i sina egna liv, försöker hitta andra sätt att leva.

De väntar inte på att politiker ska lösa de kriser vi befinner oss i – klimatkrisen, oljetoppen, den sjätte massutrotningen etc – utan bygger redan nu nya mänskliga kulturer som lever i balans med ekologin och oss själva. På sätt kan de kallas pionjärer och kunskapsbärare i en framtid bortom tillväxten.

Den här reportageserien handlar om dessa människor. 26 personer har intervjuats i Södermanland, Östergötland, Småland, Skåne, Gotland och Ångermanland under åren 2017-2020. Projektet utforskar vilka drivkrafter som ligger bakom det de gör, för självklart odlas inte morötter bara för att det är så roligt. Självhushållning och omställning handlar om något helt annat. Men vad?

Kanske en medvetenhet om det ohållbara och temporära i det industriella samhället?

Eller kanske ett sökande i hur en som människa kan göra mindre våld på världen runt omkring?

Kanske insikten att det inte bara behövs små steg mot ett ”klimatsmartare” liv – utan det behövs tas ett helt kliv ut ur det nuvarande paradigmet?

Det första reportaget handlar om något grundläggande: begreppet självhushållning. Finns det någon riktlinje för vad eller hur mycket människor behöver producera för att kunna kalla sig för självhushållare? Och vad menas egentligen med frågan: Men hur självförsörjande är ni då? Här reds begreppen ut tillsammans med Daniel Larsson från Näshulta, Daniel Hägerby från Södra Skärshult och Isabelle Nilsson från Grytgöl.

Bakom projektet stod Sam Nygren, journalist och omställare från Södermanland. Han är en fotograf och skribent som i flera år själv hängett sig åt självhushållning och omställning. Han drevs till projektet av frågorna: Vad behöver egentligen en människa för att leva ett gott självhushållande liv på landsbygden? Och hur kan vi bygga nya gemenskaper?

Självhushållning kan beskrivas som drömmen om att vara autonom. Kanske till och med en isolerad enhet, en individ eller en kärnfamilj, i ett torp ensligt ute i skogen, oberoende av samhället och en krisande omvärld. Stämmer det här, eller vill självhushållare också ha den gamla tidens bygemenskap? Vi dyker ner i utforskandet tillsammans med självhushållaren Mimmi Rosell på Ryggestorp i Småland.

Alla åtta reportage i serien publicerades i Tidningen Åter – en tidning av och för självhushållare och på webben intebaramorotter.se utan en betalvägg. Hela projektet var gräsrotsfinansierat, en typ av community-supported writing.

Under projektets gång skrevs essäer som alla handlar om den inre omställningen. Vad innebär det att vara människa idag?

Jag vill dö innan jag dör.
Jag vill lägga mig ner, sjunka ner i mossan, dö en stilla död. Så att jag kan leva utan rädsla, men med tacksamhet och kärlek, de dagar som finns kvar.

Tiden vi lever i är en unik tid. För första gången i historien är människorna både vittnen och förövare till en massutrotning av arter, oss själva inkluderat. Samtidigt tuffar samhällsordningen på som vanligt. Det gör att den här tiden också kan kännas som en galen tid.

Hur är det som självhushållare att befinna sig mitt i alla dessa verkligheter? I det här reportaget besöker vi Ekbacka gård utanför Kalmar och möter Katrin och Bo Schwere.

Förnekelse. Ilska. Köpslående. Depression. Acceptans.
Det här är alla stadier vi går igenom när vi förstår allvaret i klimatkrisen.

När ilskan lagt sig, så kan vi stillsamt glida in i nästa fas; depression. Här förstår vi allvaret, men känner oss totalt handlingsförlamade. “Jag känner mig paralyserad. Jag är medveten om faran, men jag vet inte vad jag ska göra.”Eller så känner vi oss maktlösa. “Det är ingen idé att göra något, det kommer ändå inte göra någon skillnad.”

Flera plötsliga kriser blir ett nytt normaltillstånd. Världen efter oljan kan innebära mycket, både ljus och mörker. Hur hanterar och förbereder sig självhushållare för en framtid, där det enda som är säkert är att den inte innehåller mer av samma? I det här reportaget möter vi Lilli Martón utanför Katrineholm.

Självhushållarlivet på landsbygden kan ofta bli en ensam historia. Den självvalda ensamheten är skön – men ensamheten kan också bli en tyngd. Och vad gör det med oss som människor om vi känner oss utanför normen i samhället? Utanför Tranås i Småland tar jag med Matilda Forsärla upp det vi sällan pratar om men som finns överallt – ensamheten.

I Mörhult träffar jag Mimmi Svensson och Nicklas Schenning och reflekterar över nöjdhet. När känner de sig nöjda som självhushållare? Bemästrar de konsten att skratta åt sina misstag? Finns det en typ av självhushållarmentalitet som behövs odlas och kultiveras, vid sidan av grönsakerna?

Självhushållningens drivkrafter är många. Varför tar självhushållare från första början steget? Och vad gör att de fortsätter? Kan en drivkraft vara själva arbetet? Och vad är det som människor egentligen behöver för att vara lyckliga? Bland fåren hos Carolina Dahlberg i Ulvarp, Småland, utforskar vi drivkrafterna.

När vi tänker på vad vår nuvarande industriella civilisation gör med världen – orsakar klimatförändringar, får ekosystem att kollapsa och massutrotar arter med mera – kan det bubbla upp en mångfald av känslor. Inte minst när vi relaterar till de i vår omgivning som fortfarande inte verkar ha förstått. Hur hanterar vi allting?

I tider av klimatförändringar står det helt klart att vi behöver förbereda oss för tuffare tider – och på flera sätt än ett. Vår motståndskraft handlar inte bara om att fundera över vatten- och foderbrist. Vår emotionella resiliens är också viktig. Här kommer 10 sätt att utveckla din emotionella resiliens.

Skriv upp dig här för att få nyhetsbrev från Inte bara morötter —>


Sagt om projektet

Jonas Ringqvist

Grönsaksodlare och kurslärare

”I vår självhushållarrörelses natur ligger det inbyggt att vi blir väldigt lokala och att därför kan vara svårt att forma känslan av att vi är en rörelse. Reportagen, med alla de teman som valts och de röster som lyfts fram, bidrar till känslan av att vi är en stor rörelse med gemensamma värderingar. Den känslan behövs!”

Charlott Ristikartano

Lärare och biodlare

Du fyller verkligen ett tomrum med dina reportage. Det är inte lätt att skapa en helt ny livsstil med nya ideal. Vi behöver prata om hur vi vill leva och där är dina reportage en tankeväckare.
Så tack för ditt arbete, och fortsätt med det du gör!

Mikael Lind

Förändringsagent

”Jag stöttar Inte bara morötter eftersom alternativa historier är viktiga för oss att höra. Vi behöver perspektiv och allt börjar i jorden.”

Yngve Leonhardsen

Arrangerar kulturresor

”Jag stödjer projektet för att ’mer av samma’ fungerar inte. Omställningskunskap är framtidens valuta.”

Carolina Dahlberg

Andelsjordbrukare

”Det handlar inte bara om morötter och vitkål, om söta lamm, naturskönt lantliv och annat gulligull. Det handlar om att västvärldens civilisation – oavsett hur länge den förmår fortgå med hjälp av fossila bränslen, rovdrift på naturresurser och lån från framtida generationer – är ohållbar. Jag kände mig länge ensam, men nu vet jag att jag är en av många som väljer att agera och försöka hitta sätt att bryta mönstret. Tack Sam.”

Hillevi Helmfrid

Kurslärare och grönsaksodlare

”Ett viktigt och spännande utforskande!”


Tack alla som gjort den här reportageresan möjlig!

Under åren 2017-2020…

…14 gårdar och torp besöktes

…26 personer som ställde upp på en eller flera djupintervjuer

…104 mecenater där flera gav donationer varje månad

…15 workshops i inre omställning under resorna runt om i Sverige eller online

…mer än 200 deltagare på workshops


Alla projektets mecenater under 2017-2020. Tack!

Abigail Sykes
Adina Danielsson
Akiko Frid
Amanda Portström
Ana Hultgren Mejias
Anders Toll
Anna Hartlow
Anna Jansson
Anna Linell
Anna Pihl
Anna Rosenhall
Anne Halldin
Annica Gustavsson
Annika Rockström
Arci Pasanen
Axel Johansson Palmkvist
Bengt Persson, Töllsjö
Bie Siepel
Bo Schwere
Börje Ax
Carolina Dahlberg – Andelsjordbruket Ulvarp
Cecilia Eckerdal
Charlott Ristikartano
Charlotta Johansson
Daniel Hägerby – Alvas naturbete
Daniel Larsson – Andelsjordbruket Mylla
Daniel Stormdal
David Wetterbro
Eileen Laurie
Elin Segerstedt
Emma Nyman
Eskilstuna folkhögskola
Eva Ekenberg
Eva Perlskog
Gunilla Edemo
Gunilla Humble
Gunilla Lönnberg
Gunnar Nygren

Hanna Nordin – Andelsjordbruket Mylla
Helena Olofsson
Helena Styrbjörn
Hillevi Helmfrid
Hola folkhögskola
Holma Folkhögskola
Isabelle Nilsson
Jannika Häggström
Jenny Fredriksson
Jenny Lundahl
Jette Gabrieli
Joel Dabrosin
Johan Wikman
Johanna Hägerby – Alvas naturbete
Jon Forsärla
Jonas Rinqvist
Jonatan Göth
Kajsa Petersdotter
Karin Liljegren
Karin Sjöstedt, Hornuddens trädgård
Katrin Schwere
Kim Moberger
Kristina Asplund
Kråkebokollektivet
Lars Häger
Lena Egnell
Lilli Márton
Linda Ellegaard Nordström
Lisa Wiklund
Magnus Pihl
Magnus Warrol
Maja-Stina Lidman
Maria Ahlin
Maria Engelbrektsson
Maria Estling Vannestål
Maria Nygren
Maria Sannesjö
Matilda Forsärla

Mats Sköld
Max Nyman
Michael Lind
Mikael Book
Mimmi Svensson – Andelsjordbruket Gröönsgård
Nicklas Schenning -Andelsjordbruket Gröönsgård
Niklas Svenlin
Per-Olof Lennart Persson
Peter Nygren
Petra Henriksson
Pontus Andersson
Robert Márton
Robin Gullstrand
Sambruket i Sösdala
Sara Agnafors
Sofie Persson
Solveig Lindgren Inderbitzin
Stefan Helgesson
Susanne Hjort
Terez Bergfeldt – Bondbönorna i Torsåker
Tomas Agnemo
Tove Skagerwall
Ulrika Hansson
Vanda Kehr
Viktoria Berglund
Yngve Leonhardsen
Åsa Viktorsson
Åsa Åbom