I tider av torka och extremvärme står det helt klart att vi behöver förbereda oss för tuffare tider – och på flera sätt än ett. Vår motståndskraft handlar inte bara om att fundera över vatten- och foderbrist. Vår emotionella resiliens är också viktig. Carolyn Baker ger tips på hur vi kan öka den.

Att öka vår motståndskraft kan handla om att skapa fler bevattningsdammar, få större sociala nätverk med hjälpande händer och att minska beroendet att köpa in foder utifrån till våra djur. Men det kan handla om mer än så. När vi ser framför oss en allt mer fallerande omvärld så behöver vi också öva på vår förmåga att klara utmaningar. Det kommer inte bli färre känslor som vi behöver hantera i framtiden – mindre rädsla och frustration. Nej, vi behöver redan nu öka vår emotionella motståndskraft. Vi behöver ställa oss frågor som; vem vill vi egentligen vara i en fallerande omvärld? Psykologen och författaren Carolyn Baker ger i boken ”Collapsing consciously” tips på vad vi kan göra.

  1. Förstå att den industriella civilisationen i sin natur är traumatiserande. Gör en lista på de sätt som den har sårat dig och de som du bryr dig om.
  2. Om du är involverad i ett omställningsinitiativ, starta eller bli en del av en inre omställningsgrupp där gruppmedlemmarna kan dela sina känslor över de intensifierande kriserna och diskutera hur de kan förbereda för dem emotionellt.
  3. Lär känna din egna emotionella repertoar, hur du hanterar känlsor – eller inte. Föreställ de typer av känslor som det är sannolikt att du och andra kommer känna i en sönderfallande värld. Hur föreställer du dig att du kommer hantera de känslorna? Hur skulle du föredra att hantera dem?
  4. Fundera på hur du behöver ta hand om dig själv just nu i värld där stressen ökar. Vilka stressmoment behöver du dra dig tillbaka från? Vilka själv-läkande aktiviteter behöver du öka?
  5. Vem eller vilka är ditt stödsystem? Om du inte har människor i ditt liv med vilka du kan diskutera det pågående och kommande kaoset, så är du utan tvekan stressad. Hitta människor i ditt liv med vilka du kan prata om det här på en regelbunden basis.
  6. Vad gör du för att skapa glädje i ditt liv? Har du platser i ditt liv där du kan ha roligt – utan att spendera pengar eller utan att prata om förberedelse inför framtiden?
  7. Vad gör du för att skapa skönhet? Livet kan blir fulare på många nivåer, också i vår fysiska omgivning. Hur kan du fylla världen med skönhet? Använd konst, musik, poesi, dans, teater, berättande, och andra medier för att öka skönheten i din lokala gemenskap och din omedelbara omgivning.
  8. Överväg att skapa en regelbundna kvällar för poesiuppläsning. Människor kan komma samman, kanske månadsvis, för att dela med sig av poesi eller berättelser som uttrycker den fulla spännvidden av mänskliga känslor. Många lokala gemenskaper har funnit att poesiläsnings-evenemang är otroligt rika mötesplatser för fördjupade kontakter och deras egna emotionella resiliens.
  9. Spendera så mycket tid som är möjligt i naturen. Läs böcker om ekopsykologi. Ta kontemplativa promenader eller vandringar och engagera dig medvetet i dialog med naturen.
  10. Engagera dig minst två gånger dagligen i någon sorts mindfulnesspraktik, så som meditation, inre lyssnande, dagboksskrivande eller guidad visualisering. Ett annat verktyg för medveten närvaro och för att fördjupa den lokala gemenskapen är att hitta på nya ritualer som ni gör i naturen, som kan göras individuellt eller i grupp.

10 sätt att utveckla emotionell resiliens från boken ”Collapsing consciously: Transformative truths for turbulent times”, Carolyn Baker (2013), North Atlantic Books

Sam Nygren Artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *