Vill du ha en workshop eller föredrag där du bor? Jag håller workshops i inre omställning genom metodiken Aktivt Hopp. Jag håller också föredrag om livet som självhushållare baserat på intervjuerna och reportagen med ‘Inte bara morötter’. Det här gör jag enligt principen av gåvoekonomi.

Projektets mecenater gör det möjligt att göra intervjuer och workshops helt donationsbaserat. Det betyder att – om bara resekostnaderna och kostnader för mat och boende är täckta – så ges arvodet som en gåva.

<< Läs mer om principen av gåvoekonomi

Jag som ger workshops heter Sofia Nygren. Jag har sedan 2010 aktivt arbetat med att ställa om mitt eget liv. Jag är utbildad kognitionsvetare – vetenskapen om tänkande – med ett tvärvetenskapligt perspektiv på människans tänkande (bl.a. psykologi, antropologi, lingvistik, neurovetenskap, filosofi m.m.) och hur människan förhåller sig till (och blir påverkad) av sin omvärld.

<< Läs mer om mig här


Workshop:

Aktivt Hopp: hur kan vi möta klimatkrisen utan att bli galna?

Hur är det egentligen att befinna sig i mellanrummet mellan det som håller på att dö och det nya som växer fram? Vad är vårt bidrag till att skapa den världen som vi önskar? Och hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar?

När vi läser om tillståndet i världen är det så lätt att fastna i uppgivenhet, ilska eller sorg. Vi kanske känner att vi måste döva oss för att orka. Eller har vi kanske gått in i väggen – igen och igen – då vi försökt agera för att förändra riktningen världen är på väg åt.

<< Ladda ner info om workshop som PDF

Hur kan vi hitta en väg framåt? Det är så lätt att agera med våra gamla föreställningar som vi bär med oss från det paradigm vi lever i. Men hur bryter vi oss loss från vårt begränsande individualistiska sätt att se på oss själva? Hur ska vi vara när vi agerar? Är det med panik och rädsla – eller något annat? Och vem eller vilka agerar vi för? Dessa och andra frågor utforskar vi under den här workshopen, där vi stärker oss själva och varandra i vårt agerande för världen.

Workshopen baserar sig på metodiken Aktivt Hopp. Det är amerikanskan Joanna Macy som i ett halvt sekel har skapat rum där människor kan öva sig på att omvandla den oro, frustration och ångest de känner över vad som händer i världen – till att istället aktivt bidra till att skapa den världen de önskar. Metodiken grundar sig i modern psykologi och buddhistisk filosofi. Tanken liknar omställningsrörelsen tanke – att istället för att hoppas på att politikerna ska lösa kriserna, så kan vi agera själva. Läs mer om Aktivt Hopp på den svenska Aktivt Hopp-sidan

Workshopen är till för gamla som unga, män som kvinnor. Du behöver inte sedan tidigare vara bekant med begrepp som omställning, aktivt hopp eller buddhistisk filosofi. Eller så kanske du har engagerat dig i många år, men blivit utmattad.

Workshopen är på svenska.

Tid: Från 3 timmar till en heldag

Kostnad: Donationsbaserad. Riktdonation 3000:- för 3 timmar och 6000:- för en heldag.
Föredrag:

Inte bara morötter – det goda och det utmanande i livet som självhushållare

Ett föredrag och samtal om livet som självhushållare. Tar upp hur det är att befinna sig i ett paradigmskifte. Hur är det att ha ett ben i det nya som växer fram och ett ben i samhället som det ser ut idag?

Samtalet berör teman som den självvalda och ofrivilliga ensamheten, det goda och det svåra i det fria arbetet och hur det är att förhålla sig till vänner och bekanta som inte delar ens värderingar. Samtalet har sin utgångspunkt i reportagen och mötena med självhushållare på gårdar ute i Sverige, men också i min egen omställningsresa. Tonvikt läggs på att deltagarna själva ska dela sina erfarenheter i mindre grupper.

Metoden utgår från cirkelpraktik, där deltagarna får praktisera djupt lyssnande och att tala med intention.

Samtalet är på svenska.

Tid: 2-4h

Kostnad: Donationsbaserad. Riktdonation 2000:- för 2 timmar.

Workshop:

Mental prepping – öka ditt personliga försvar i tider av kris

Uppdaterad 20180810: Mer info kommer. Håll till godo.Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller med förfrågningar