Vill du ha en workshop eller föredrag där du bor? Jag håller workshops i Aktivt Hopp, samtal om livet som självhushållare och föredraget ”Inte bara morötter: ett paradigmskifte på landsbygden”.

Inga inlägg hittades.

Om mig

Jag heter Sam Nygren. Jag har sedan 2010 aktivt arbetat med att ställa om mitt eget liv och varit engagerad i den svenska omställningsrörelsen. Jag är utbildad kognitionsvetare med ett tvärvetenskapligt perspektiv på människans tänkande (bl.a. psykologi, antropologi, lingvistik, neurovetenskap, filosofi m.m.) och hur människan förhåller sig till och blir påverkad av sin omvärld.Jag har i två år fördjupad mig i metodiken Aktivt hopp och faciliterat workshops runt om i hela Sverige. Jag är del av det svenska nätverket för workshopledare inom aktivt hopp samt del av Omställningsbyrån – ett nätverk för frilansar inom omställning. Jag är också praktiserande vipassana-meditatör.

<< Läs mer om mig här

Kontakta mig

[pirate_forms]

Mer om donationsbaserade workshops och föredrag

Projektets mecenater gör det möjligt att ge workshops och föredrag donationsbaserat. Det betyder att du ger det som du har möjlighet till i en flytande skala. Det här för att fler ska få möjlighet att ta del av metodiken Aktivt hopp eller ta del av ett samtal om självhushållning på landsbygden. Det finns två alternativ:

1) Deltagarna på workshopen ger 250 – 750 kronor per person. Det här kräver att det är minst 15 på förhand anmälda deltagare.

2) Arrangörerna ger 4000 – 8000 kronor i arvode.

Du får bara ge efter du tagit del av en workshop, ett föredrag eller läst ett reportage. Du får bara ge med intentionen att du vill stödja projektet och att du vill möjliggöra att fler ska få det som du har fått. Om du ger med intentionen att du vill ”göra rätt för dig” eller för att du känner dig tvungen så önskar jag – vänligt men bestämt – att du inte ger en gåva. När du stödjer projektet så möjliggör du att fler workshops eller föredrag kan ges genom principen av gåvoekonomi, att reportage kan fortsätta publiceras fritt för vem som helst att läsa utan kostnad och att nyhetsbrev kan skickas ut några gånger per år med pepp till dig som också vill skapa en vackrare värld.