Vill du ha en workshop eller föredrag där du bor? Jag håller workshops i Aktivt Hopp och föredrag om livet som självhushållare. Det här gör jag enligt principen av gåvoekonomi.


Workshop:

Aktivt Hopp: hur kan vi möta vår tids utmaningar utan att bli galna?

Ta del av en kortare workshop i Aktivt Hopp – en stärkande praktik där du får verktyg för att spela din roll i den stora omställningen.

Workshopen baserar på förhållningssättet Aktivt hopp. Vi utgår från att vi inte behöver hopp, i betydelsen att vi fortfarande tror att saker kan lösa sig, för att verka för förändring i världen. Vi kan tro att det är hopplöst – att skenande klimatförändringar är oundvikliga, att ekosystem kommer fortsätta kollapsa, att utrotningen av arter inte går att stoppa – men ändå agera för den värld som vi vill se. Passivt hopp handlar om sannolikhet; tror vi att något kommer inträffa? Det här kan göra att vi känner hopplöshet och missmod. Om vi istället låter vår intention guida oss (vad önskar jag ska hända?) så har vi möjlighet att på riktigt identifierar vi vad vi hoppas på för att sedan ta steg i den riktningen. Vilken värld längtar ditt hjärta efter?

Hur länge pågår en workshop?

2,5 timmar med fikapaus innan eller efter workshopen.

Vad innehåller en workshop?

Workshopen innehåller upplevelsebaserade övningar som är del av en spiral med fyra steg. Under workshopen skapas ett tillåtande rum för känslor genom cirkelpraktik, övningar i medveten närvaro och djupt lyssnande.

1 – TACKSAMHET. En workshop i Aktivt Hopp utgår alltid från tacksamhet. Det är ett sätt att stärka vår emotionella resiliens. Tacksamhet kan också ses som ett vaccin mot konsumtionshetsen.

2 – HEDRA VÅR SMÄRTA FÖR VÄRLDEN. Här utgår vi från att våra känslor inför vår omvärld inte är fel eller sjukliga, utan normala reaktioner på världens tillstånd. Det här steget är ofta känslomässigt utmanande och kan vara förlösande.

3 – SE MED NYA ÖGON. Här övar vi oss i att se på oss själva och vår roll ur ett bredare perspektiv; vi tar hjälp av dåtida generationer, vänder oss till framtida generationer eller övar oss i att omfamna ovissheten.

4 – GÅ VIDARE. Här utforskar vi hur vi kan bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar. Vad är vårt bidrag till att skapa den värld vi önskar?

Vem är workshopen till för?

Workshopen är till för dig som ibland kan fastna i uppgivenhet, ilska eller sorg när du ser riktningen världen är påväg åt. Du kanske känner att du måste döva dig för att orka, eller så har du gått in i väggen då du försökt agera för att förändra riktningen världen är på väg åt. Workshopen är till för gamla som unga, män som kvinnor. Du behöver inte sedan tidigare vara bekant med begrepp som omställning eller aktivt hopp.

Vad kostar den?

Workshopen är donationsbaserad där riktdonationen är 3000 kronor. Det går antingen att lägga upp så att arrangören ger en gåva. Ett annat alternativ är att deltagarna efter de tagit del av workshopen ger individuella gåvor. Då krävs det att workshopen har minst 15 föranmälda deltagare.

Språk

Workshopen är på svenska.

Bakgrund

Aktivt Hopp grundar sig i metodiken The work that reconnects. Den amerikanska aktivisten och författaren Joanna Macy har i ett halvt sekel skapat rum där människor övar sig på att använda den oro, frustration och ångest de känner över vad som händer i världen till att aktivt bidra till att skapa den världen de önskar. Metodiken grundar sig i modern psykologi och buddhistisk filosofi. Tanken liknar omställningsrörelsen tanke – att istället för att hoppas på att politikerna ska lösa kriserna, så kan vi agera själva.

I hela världen så hålls det workshops i Aktivt Hopp. I Sverige finns det ett nätverk för de som håller workshops och ger kurser i Aktivt hopp. Läs mer om nätverket här.

I maj 2019 släpptes en bok på svenska om Aktivt Hopp. Såhär skriver Vide förlag om boken på sin hemsida:

“Klimatförändringar, sinande olja, ekonomiska kollapser och massutrotning – ibland är det svårt att ens orka tänka på vår tids sociala och ekologiska kriser. Aktivt hopp visar hur vi kan bli bättre på att möta stora utmaningar med mod, kreativitet och medkänsla. I boken vägleds vi genom en förvandlingsresa inspirerad av mytiska äventyr, modern psykologi, andlighet och holistisk vetenskap. På vägen hittar vi de verktyg vi behöver för att hantera kriserna och spela vår roll i den stora omställningen till ett hållbart samhälle.”

Beställ boken här.

Jag arbetar, tillsammans med det svenska aktivt hopp-nätverket, på ett studiecirkelmaterial till den svenska boken. Det här kommer att publiceras fritt för vem som helst att använda på denna webb, förhoppningsvis under 2019.
Föredrag:

Inte bara morötter – det goda och det utmanande i livet som självhushållare

Ett föredrag och samtal om livet som självhushållare. Tar upp hur det är att befinna sig i ett paradigmskifte. Hur är det att ha ett ben i det nya som växer fram och ett ben i samhället som det ser ut idag?

Samtalet berör teman som den självvalda och ofrivilliga ensamheten, det goda och det svåra i det fria arbetet och hur det är att förhålla sig till vänner och bekanta som inte delar ens värderingar. Samtalet har sin utgångspunkt i reportagen och mötena med självhushållare på gårdar ute i Sverige, men också i min egen omställningsresa. Tonvikt läggs på att deltagarna själva ska dela sina erfarenheter i mindre grupper.

Metoden utgår från cirkelpraktik, där deltagarna får praktisera djupt lyssnande och att tala med intention.

Samtalet är på svenska.

Tid: 2-4h

Kostnad: Donationsbaserad. Riktdonation 2000:- för 2 timmar.
Om donationsbaserade workshops

Projektets mecenater gör det möjligt att göra intervjuer och workshops helt donationsbaserat. Det betyder att – om bara resekostnaderna och kostnader för mat och boende är täckta – så ges arvodet som en gåva.

<< Läs mer om principen av gåvoekonomi

Om mig

Jag som ger workshops heter Sofia Nygren. Jag har sedan 2010 aktivt arbetat med att ställa om mitt eget liv och varit engagerad i den svenska omställningsrörelsen. Jag är utbildad kognitionsvetare med ett tvärvetenskapligt perspektiv på människans tänkande (bl.a. psykologi, antropologi, lingvistik, neurovetenskap, filosofi m.m.) och hur människan förhåller sig till och blir påverkad av sin omvärld. Jag är del av det svenska nätverket för workshopledare inom aktivt hopp samt del av Omställningsbyrån – ett nätverk för frilansar inom omställning.

<< Läs mer om mig här

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller med förfrågningar