Vill du ha en workshop eller föredrag där du bor? Jag håller workshops i inre omställning genom metodiken Aktivt Hopp. Jag håller också föredrag om livet som självhushållare baserat på intervjuerna och reportagen med ‘Inte bara morötter’. Det här gör jag enligt principen av gåvoekonomi.

Projektets mecenater gör det möjligt att göra intervjuer och workshops helt donationsbaserat. Det betyder att – om bara resekostnaderna och kostnader för mat och boende är täckta – så ges arvodet som en gåva. Jag tar heller såklart inget betalt. Men jag kan heller inte ge någon ersättning för mat och husrum. Er gästfrihet är en vacker donation in i projektet.

<< Läs mer om principen av gåvoekonomi

Jag som ger workshops heter Sofia Nygren. Jag har sedan 2010 aktivt arbetat med att ställa om mitt eget liv. Jag är utbildad kognitionsvetare – vetenskapen om tänkande – med ett tvärvetenskapligt perspektiv på människans tänkande (bl.a. psykologi, antropologi, lingvistik, neurovetenskap, filosofi m.m.) och hur människan förhåller sig till (och blir påverkad) av sin omvärld.

<< Läs mer om mig här


Workshop:

Inre omställning – hur vi kan möta krisen vi är i utan att bli galna

Hur är det egentligen att befinna sig i mellanrummet mellan det som håller på att dö och det nya som växer fram? Vad är vårt bidrag till att skapa den världen som vi önskar? Och hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar?

När vi läser om tillståndet i världen är det så lätt att fastna i uppgivenhet, ilska eller sorg. Vi kanske känner att vi måste döva oss för att orka. Eller har vi kanske gått in i väggen – igen och igen – då vi försökt agera för att förändra riktningen världen är påväg åt. Ja, vi vet att vi behöver agera – vi behöver alltid agera – men frågorna vi behöver ställa oss kan vara dessa; Hur ska vi vara när vi agerar? Från vilken intention ska vi agera? Är det med panik och rädsla – eller något annat? Och vem eller vilka agerar vi för? Det är så lätt att agera med våra gamla föreställningar som vi bär med oss från det paradigm vi lever i. Men hur bryter vi oss loss från vårt begränsande individualistiska sätt att se på oss själva? Hur hittar vi en djupare intention? Hur vill vi vara när vi arbetar i våra riktningar? Och vem vill vi egentligen vara? Dessa är frågor vi utforskar under den här workshopen, där vi stärker oss själva och varandra i vårt agerande för världen.

Workshopen baserar sig på metodiken Aktivt Hopp. Det är amerikanskan Joanna Macy som i ett halvt sekel har skapat rum där människor kan öva sig på att omvandla den oro, frustration och ångest de känner över vad som händer i världen – till att istället aktivt bidra till att skapa den världen de önskar. Metodiken grundar sig i modern psykologi och buddhistisk filosofi. Tanken liknar omställningsrörelsen tanke – att istället för att hoppas på att politikerna ska lösa kriserna, så kan vi agera själva. Läs mer om Aktivt Hopp på den svenska Aktivt Hopp-sidan

Workshopen är till för gamla som unga, män som kvinnor. Du behöver inte sedan tidigare vara bekant med begrepp som omställning, aktivt hopp eller buddhistisk filosofi. Eller så kanske du har engagerat dig i många år, men blivit utmattad.

Workshopen är på svenska.

Tid: 2-4 timmar

Kostnad: Donationsbaserad. Riktdonation 2000:- för 2 timmar och 4000:- för 4 timmar.
Föredrag:

Inte bara morötter – det goda och det utmanande i livet som självhushållare

Ett föredrag och samtal om livet som självhushållare. Tar upp hur det är att befinna sig i ett paradigmskifte. Hur är det att ha ett ben i det nya som växer fram och ett ben i samhället som det ser ut idag?

Samtalet berör teman som den självvalda och ofrivilliga ensamheten, det goda och det svåra i det fria arbetet och hur det är att förhålla sig till vänner och bekanta som inte delar ens värderingar. Samtalet har sin utgångspunkt i reportagen och mötena med självhushållare på gårdar ute i Sverige. Men tonvikt läggs på att deltagarna själva ska dela sina erfarenheter i mindre grupper.

Metoden utgår från cirkelpraktik, där deltagarna får praktisera djupt lyssnande och att tala med intention.

Samtalet är på svenska.

Tid: 2h

Kostnad: Donationsbaserad. Riktdonation 2000:- för 2 timmar.

 

 

Workshop:

Mental prepping – öka ditt personliga försvar i tider av kris

Uppdaterad 20180810: Mer info kommer inom kort.Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller med förfrågningar

Creative Commons
Allt publicerat på intebaramorotter.se är fritt att dela under Creative Commons licens 4.0

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.
Vad innebär det här?

Licensen Creative Commons erkännande, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor.

Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens, som ursprungsverket.

Läs hela licenstexten

Kontakt

Jag som ligger bakom denna webb heter Sofia Nygren. Jag är en oberoende skribent, workshopledare och biodlare.

Skriv till: sofia.nygren@intebaramorotter.se
Krampan gård 3,
647 92 Mariefred
Eller ring: 073-8131559

Org.nr: 861002-1621 (enskild firma)

Jag är också del av Omställningsbyrån – ett nätverk för frilansar inom omställning. Läs mer på: omstallningsbyran.se

Skriv till mig

Kontakta mig om du vill arrangera workshop, bli intervjuad av mig, publicera ett reportage, bjuda in mig att hålla föredrag, ställa ut mina foton i en utställning, vill att jag skriver en krönika i din tidning, eller bara ta en kaffe. Allt gott, Sofia

Få månadsbrev