Just nu finns en rörelse i Sverige som utforskar nya sätt att leva i det industriella tillväxtsamhällets sista dagar. I den här reportageserien får omställare på landsbygden, från norr till söder, en röst.

Spritt över hela Sverige finns det människor som skapar någonting nytt bortom det industriella tillväxtsamhället. De kallar sig omställare, självhushållare, permakulturister, småbrukare eller något helt annat. Gemensamt är att de aktivt, i sina egna liv, försöker hitta andra sätt att leva. De väntar inte på att politiker ska lösa de kriser vi befinner oss i – klimatkrisen, oljetoppen, den sjätte massutrotningen med mera – utan bygger redan nu nya mänskliga kulturer som lever i balans med ekologin och oss själva. De är pionjärer och kunskapsbärare i en framtid bortom tillväxten.

Tillsammans blir de enskilda berättelserna från alla dessa människor en mosaik av röster som visar vidden av rörelsen. Följ med på resan in i den stora omställningen.

Inga inlägg hittades.