De som skapar något nytt i det industriella samhällets sista dagar. Omställare på landsbygden i Sverige, från norr till söder.

OM FOTOSERIEN

Det är som en osynlig puls. Något som ibland känns som spridda skurar, men som egentligen är en bubblande underjordisk rörelse som händer precis just nu runt omkring i hela Sverige. De kallar sig omställare, självhushållare, månskensbönder, grönsaksodlare, utflyttare, inflyttare, självförsörjare, tillsammanshushållare, sambrukare, kärngårdare, permakulturister, småbrukare, andelsjordbrukare, minijordbrukare eller något helt annat.

I den här fotoserien får omställare på landsbygden i Sverige en röst. De är människor som återbefolkar landsbygden och kanske hoppar av en karriär med säker inkomst för att skapa något nytt, något som utomstående ibland kallar ’den nya gröna vågen’ eller ’gröna vågen 2.0’. Vissa menar att det här bara är en trend och en dröm påhejad av tv-program som Mandelmanns eller exempel på enstaka ‘outliers’ som på inget sätt kan påverka den stora helheten. Jag skulle vilja presentera ett annat angreppssätt; kan dessa människor vara pionjärer och kunskapsbärare i en framtid bortom tillväxten? En rörelse som utforskar nya sätt att leva i det industriella tillväxtsamhällets sista dagar?

Tillsammans blir de enskilda berättelserna från alla dessa människor en mosaik av röster som visar vidden av all den omställning som sker. De är människor som inte alltid syns i media, men som gör det otroligt viktiga – men ibland otroligt jobbiga – arbetet med att skapa något nytt i det industriella samhällets sista dagar.

Följ med på resan in i den stora omställningen.