De som skapar något nytt i det industriella samhällets sista dagar. Omställare på landsbygden i Sverige, från norr till söder.

Katrin Schwere, 56 år

Jag känner att jag jobbar heltid, men jag får tyvärr inte någon enda krona för det. I varje fall inte från staten. Det är arbete jag utför, absolut, och det är inte rättvist att jag inte får betalt för det. Det arbete jag gör är absolut något som gynnar samhället. De som kommer hit som volontärer lär sig jättemycket.

Thorsten Laxvik, 62

Det är den här tillfälliga billiga energin som har medfört väldigt mycket goda saker, men som också har ställt oss på randen till en katastrof; en miljökatastrof i form av artutrotningen, växthusgaserna och så vidare. En miljon människor behövs i matproduktion om vi inte hade tillgång till oljan.

Daniel Hägerby, 40

När jag tänker oss att klimatet urartar, kan jag fundera över om det blir enligt de gängse modellerna. Eller blir det en förändring av golfströmmen? Då går det inte att leva här. Då spelar det ingen roll hur mycket matjord jag byggt upp eller hur mycket djur vi har i lagårn. Helt plötsligt blir vi då flyktingar och då är det inte så kul längre.

OM FOTOSERIEN

Det är som en osynlig puls. Något som ibland känns som spridda skurar, men som egentligen är en bubblande underjordisk rörelse som händer precis just nu runt omkring i hela Sverige. De kallar sig omställare, självhushållare, månskensbönder, grönsaksodlare, utflyttare, inflyttare, självförsörjare, tillsammanshushållare, sambrukare, kärngårdare, permakulturister, småbrukare, andelsjordbrukare, minijordbrukare eller något helt annat.

I den här fotoserien får omställare på landsbygden i Sverige en röst. De är människor som återbefolkar landsbygden och kanske hoppar av en karriär med säker inkomst för att skapa något nytt, något som utomstående ibland kallar ’den nya gröna vågen’ eller ’gröna vågen 2.0’. Vissa menar att det här bara är en trend och en dröm påhejad av tv-program som Mandelmanns eller exempel på enstaka ‘outliers’ som på inget sätt kan påverka den stora helheten. Jag skulle vilja presentera ett annat angreppssätt; kan dessa människor vara pionjärer och kunskapsbärare i en framtid bortom tillväxten? En rörelse som utforskar nya sätt att leva i det industriella tillväxtsamhällets sista dagar?

Tillsammans blir de enskilda berättelserna från alla dessa människor en mosaik av röster som visar vidden av all den omställning som sker. De är människor som inte alltid syns i media, men som gör det otroligt viktiga – men ibland otroligt jobbiga – arbetet med att skapa något nytt i det industriella samhällets sista dagar.

Följ med på resan in i den stora omställningen.