Just nu finns en rörelse i Sverige som utforskar nya sätt att leva i det industriella tillväxtsamhällets sista dagar. I den här fotoserien får omställare på landsbygden, från norr till söder, en röst.

Det är som en bubblande underjordisk rörelse som händer just nu runt om i hela Sverige. De kan kalla sig omställare, självhushållare, månskensbönder, grönsaksodlare, utflyttare, inflyttare, självförsörjare, tillsammanshushållare, sambrukare, kärngårdare, permakulturister, småbrukare eller andelsjordbrukare. Gemensamt är att de är pionjärer och kunskapsbärare i en framtid bortom tillväxten.

Tillsammans blir de enskilda berättelserna från alla dessa människor en mosaik av röster som visar vidden av all den omställning som sker. De syns inte alltid i media, men de gör det otroligt viktiga – och ibland otroligt jobbiga – arbetet med att skapa något nytt i det industriella samhällets sista dagar.

Följ med på resan i den stora omställningen.

Katrin Schwere, 56 år

Jag känner att jag jobbar heltid, men jag får tyvärr inte någon enda krona för det. I varje fall inte från staten. Det är arbete jag utför, absolut, och det är inte rättvist att jag inte får betalt för det. Det arbete jag gör är absolut något som gynnar samhället. De som kommer hit som volontärer lär sig jättemycket.

Thorsten Laxvik, 62

Det är den här tillfälliga billiga energin som har medfört väldigt mycket goda saker, men som också har ställt oss på randen till en katastrof; en miljökatastrof i form av artutrotningen, växthusgaserna och så vidare. En miljon människor behövs i matproduktion om vi inte hade tillgång till oljan.

Daniel Hägerby, 40

När jag tänker oss att klimatet urartar, kan jag fundera över om det blir enligt de gängse modellerna. Eller blir det en förändring av golfströmmen? Då går det inte att leva här. Då spelar det ingen roll hur mycket matjord jag byggt upp eller hur mycket djur vi har i lagårn. Helt plötsligt blir vi då flyktingar och då är det inte så kul längre.