PRENUMERATIONSVILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR INTE BARA MORÖTTER

Allmänt

Jag, Sofia Nygren som står bakom Inte bara morötter, Krampan gård 3, 647 92, Mariefred, org. nr. …, tel.nr 073-8131559 eller e-post sofia.nygren@intebaramorotter.se, tillhandahåller den prenumerationsplats som återfinns på www.intebaramorotter.se (”Bli en mecenat”).

Genom att prenumerera godkänner du de gällande allmänna villkor och intygar också att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. 

Jag har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga på intebaramorotter.se.

Prenumeration

För att genomföra en prenumeration måste du vara 18 år, eller ha målsmans godkännande.

Du kan genomföra en prenumeration via ”Bli en mecenat”. Alla prenumerationer är bindande. Har du genomfört en prenumeration av misstag måste du därför kontakta mig omedelbart via telefonnummer 073-8131559 eller e-post sofia.nygren@intebaramorotter.se.

Prenumerationsnivåer

Alla prenumerationsnivåer som anges på intebaramorotter.se anges i svenska kronor. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna prenumerationsnivåer på intebaramorotter.se.

Engångsdonation

En engångsdonation innebär att du donerar en engångssumma på valfritt belopp genom Swish eller Paypal.

Tillsvidareprenumeration

En tillsvidareprenumeration innebär att du prenumererar en månadsvis tills du säger upp prenumerationen. Den du donationsnivå du angivit är den som dras varje månad från ditt konto. För att ändra prenumerationsnivån så kontakta mig på epost sofia.nygren@intebaramorotter.se. För att prenumerera en större summa varje månad kan du också lägga till en ny prenumeration direkt på intebaramorotter.se. Ingen förändring av din donationsnivå kan göras av mig, Sofia Nygren, utan ditt godkännande. För att avsluta din prenumeration så kan du använda det här formuläret [länk]. Tack för ditt stöd den här tiden!

Betalningsalternativ

Kortbetalning

Du kan välja att betala med kontokort.

Swish

Du kan också välja att betala genom Swish.

Ångerrätt

För alla prenumerationer som du ger på intebaramorotter.se har du 14 dagars ångerrätt. Du utnyttjar din ånger genom att lämna eller skicka ett meddelande om detta till mig, sofia.nygren@intebaramorotter.se inom 14 dagar från den dag då du gav prenumerationen. Du kan också använda dig av ett standardformulär för att utöva din ångerrätt, vilket finns på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

Jag kommer så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från att jag mottagit ditt meddelande, att återbetala det belopp som du gett i prenumeration.

Om du har frågor angående din ångerrätt är du välkommen att kontakta mig på telefon 073-8131559 eller e-post sofia.nygren@intebaramorotter.se, så hjälper jag dig.

Personuppgiftspolicy

Jag kommer att behandla dina personuppgifter. Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att jag ska kunna uppfylla mina åtaganden mot dig som prenumerant på intebaramorotter.se. De uppgifter du förser mig med i samband med din prenumeration lagrar jag i mitt ekonomisystem på sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av dem. Jag lämnar inte heller vidare uppgifter du förser mig med i någon form annat än där det krävs för att ta hand om din prenumeration. Detta innebär att jag inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.

Jag har även som ambition att informera dig som prenumerant på intebaramorotter.se, besökare på hemsidan, eller användare av mina tjänster samt tillhandahålla efterfrågade tjänster och prenumerationsmöjligheter. Jag behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska kunna följa skriv- och fotoprojektet, informera om workshops och ge dig del av de texter och foton som publiceras genom intebaramorotter.se. Eventuell kommunikation av det slaget skickas via de kontaktuppgifter som du lämnar till oss. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi kan komma att sända sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden som vi skickar till dig.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till mig genom att prenumerera på intebaramorotter.se, skriva upp dig på nyhetsbrev eller kontakta mig, såsom namn, adress, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Genom att godkänna dessa villkor, eller andra villkor i samband med intebaramorotter.se, genom att ge en tillsvidareprenumeration under ”Bli en mecenat”, ge en engångsdonation på intebaramorotter.se eller på annat sätt, samtycker du även till min behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter jag har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till mig, se kontaktuppgifter ovan under punkt 1. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycken.

Cookies

Jag använder cookies på intebaramorotter.se. När du besöker intebaramorotter.se sparas därför cookies på din dator. En cookie är en fil som innehåller en identifikation från din webbläsare, dock inga personuppgifter. Vi använder s.k. sessionscookies, vilka används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Genom att ha din webbläsare inställd på att acceptera cookies och besöka intebaramorotter.se accepterar du vårt användande av cookies. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna prenumerera på intebaramorotter.se eftersom både kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt på intebaramorotter.se utan att ha cookies aktiverat.

Överlåtelse

De rättigheter och skyldigheter som följer genom din prenumeration och genom dessa Allmänna Villkor, kan inte överlåtas eller överföras av dig till tredje man. Det står dock mig fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Allmänna Villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontakta mig om du är missnöjd med din prenumeration som du har genom intebaramorotter.se. Om du trots kontakten inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm) eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning:http://ec.europa.eu/odr. Jag åtar mig inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.