Om du också vill gå med i Inte bara morötters digitala community behöver du godkänna communityts riktlinjer.

Det är viktigt att Inte bara morötters digitala community är en välkomnande, inkluderande och trygg plats. Därför behöver alla som vill gå med först godkänna communityts riktlinjer.

Communityts riktlinjer

1. Mångfald och inkludering

”Vi är olika” brukar vi säga på mitt extrajobb på ett LSS-boende. För det är så vi är, olika. Vi har olika bakgrund, erfarenheter, ålder, etnicitet, könsidentitet, sexuella läggningar, kroppar, kognitiva förmågor och så vidare. Vi är också olika med hur mycket vi känner att vi är en del av business-as-usual samhället och hur insmetade vi känner att vi är i omställningsrörelsen. Vi kanske inte känner oss ”omställda” nog att kalla oss omställare eller ”självhushållande” nog att kalla oss självhushållare. Men oavsett bakgrund och vart man befinner sig på sin omställningsresa så är man välkommen här. Så länge man respekterar alla man möter. Det här är också en plats för provtänkande och utforskande. Någon kanske utrycker en tanke som inte är färdigtänkt, för att nästa dag säga emot sig själv. Det är precis som det ska. För här får det också vara en mångfald av tankar och idéer.

2. Främja lärandet

En av omställningsrörelsens åtta principer är att vi alla är del av ett experimenterande, lärande nätverk. Det är precis så jag önskar att Inte bara morötters digitala community används. Som ett lärande nätverk. Här lär vi av varandra. Här stödjer vi varandra i vårt eget experimenterande. Ens egen omställningsresa innebär ofta att man gör någonting för första gången. Det kan finnas mycket osäkerhet. Om man till exempel ska våga bjuda in sitt lokala sammanhang till någonting för första gången krävs det mod. Och så vidare.

I ett sådant här nätverk kan man få stöd. Man kan få mod att våga. Man kan ta del av andras framgångar – såväl som lära av andras misslyckanden. Om vi ska kunna vara djärva och hitta nya sätt att leva och arbeta kommer det inte alltid bli rätt på första försöket.

3. Skapa en trygg plats

Ja, hur gör man egentligen det här?

Omställning är en känslosam resa. Det är svårt. Det kan vara ensamt. Och det är såklart otroligt givande. Som att man hittat ett arbete som är meningsskapande. Det ger mening åt tillvaron.

Det är lätt i samtal i samhället idag att gå in i en argumentation. Men det är inte det jag tror att vi egentligen mest av allt behöver på vår omställningsresa. Vi behöver förståelse. Vi behöver kunna uttrycka våra känslor och oro utan att få råd. Vi behöver uppskattning för det vi faktiskt gör.

Hur gör man det här? Hur skapar man en trygg plats?

Jag tror att bara det faktum att man pratar med varandra istället för skriver är ett tryggare sätt att umgås, för då får man empati för varandra genom att man hör varandras röster. Det finns i communityt också en roll som heter ”omställningskompisen” som du kan höra av dig till om du känner dig osäker, otrygg eller behöver få något råd. Den rollen finns till för att du ska få någon att hålla i handen när du behöver det, för det behöver vi alla någon gång. Det kommer förmodligen också framöver finnas en form i communityt som kallas för incheckningar, där man en bestämd tid en gång i veckan går en runda bland de som deltar för att stämma av hur det går och känns på ens omställningsresa. I den här rundan får personen vars tur det är prata utan att bli avbruten och utan att få råd efteråt. När den är klar så skickar den istället vidare till nästa person. Efter rundan kan gruppen prata som vanligt om det som kommer upp, men utan att ge varandra råd. Istället kan man ge stöd och uppmuntran. Det här är några av de saker jag tror kan vara bra för att skapa en trygg plats.

Något av det som du kan göra för att hjälpa till att skapa en trygg plats är alltså; uppmuntra istället för kritisera, bjud in och hjälp nya personer och undvik att ge råd om någon inte specifikt frågar efter det. Här är man också välkommen oavsett dagsform och humör.

4. Håll sig till ämnet och källkritik

På den här platsen har vi tillsammans ett samtal om livet som omställare på landsbygden. Det är det här vi utforskar och det är vårt ämne. Inom det fältet ryms det otroligt mycket.

Om det skulle dyka upp inlägg i textkanalerna som handlar om något helt annat så tas de bort. Om det är något som har en suspekt avsändare kommer det också tas bort.

Omställningsrörelsen kritiserar business-as-usual samhället och ligger steget före i att försöka skapa en på riktigt hållbar, regenerativ och blomstrande mänsklig kultur på den här planeten. Det finns såklart andra krafter i samhället som kritiserar business as usual, men vill någonting helt annat. Krafter som ekofascism vill i likhet med omställningsrörelsen lyfta naturens rättigheter och värna ekosystemen, men utan att ta hänsyn till alla människors lika värde. Mötesplatser där omställare möts behöver vara extra vaksamma på rasism och fascism, just eftersom sådana strömningar tjänar på att utge sig för att vara en del av omställningsrörelsen då de bakomliggande värderingarna kan gömmas bakom en idyllisk fasad. Därför finns det en extra vaksamhet på detta även här.

Om du ställer dig bakom dessa fyra riktlinjer är du välkommen att vara med i Inte bara morötters digitala community.
Jag har läst och förstått vad riktlinjerna innebär.