Fotoserien VI ÄR OMSTÄLLARE

I fotoserien INTE BARA MORÖTTER – VI ÄR OMSTÄLLARE PÅ LANDSBYGDEN porträtteras människor som arbetar i tystnad, långt bort från storstadens mediebrus. De enskilda berättelserna från alla dessa människor bildar en mosaik av röster som visar vidden av all den omställning som sker. Det är människor som återbefolkar landsbygden och Läs mer…