Bli en ANDELSJORDBRUKARE! Stöd projektet med 1000kr i månaden

kr1,000.00

Bli en ANDELSJORDBRUKARE! Stöd projektet med 1000kr i månaden

Du är min idol. Inte bara fixar du skörden till själv – genom det som du bidrar med så gör du också att andra får ta del av skörden. Du tar det hela till en helt ny nivå. En gudomlig nivå. Namaste.

 • Du möjliggör att det communityfinansierade utforskandet av självhushållningens själ kan fortsätta.
 • Du får Inte bara morötters månadsbrev utskickat per e-post, att lyssna på till morgonkaffet eller hemskickat i brevlådan att läsa till eftermiddagsfikat. Månadsbrevet innehåller peppande ord till dig som självhushållare, inblick i den kreativa processen med inte bara morötter, skvallret från resor ute i landet, information om workshops och vad som hände efter att inspelningsutrustningsutrustningen stängts av för poddavsnitten.
 • Du får subventionerad kostnad på deltagande i samtliga workshops som anordnas (i de fall workshopen inte kan ges enligt principen av gåvoekonomi).
 • Du får möjlighet att skicka in egna frågor och funderingar om självhushållning som tas vidare med ut i intervjuer hos självhushållare i hela Sverige.
 • Du får Inte bara morötters månadsbrev att ladda ner som en ljudfil på intebaramorotter.se. Nyhetsbrevet innehåller peppande ord till dig som självhushållare, inblick i den kreativa processen med inte bara morötter, skvallret från resor ute i landet, information om workshops och bakom kulisserna på poddinspelning i de olika självhushållarköken.
 • Du får hela de inspelade intervjuerna att ladda ner som ljudfiler på intebaramorotter.se.
 • Du får hela artiklarna inlästa som ljudfiler att ladda ner på intebaramorotter.se.
 • Du får möjlighet att bjuda in mig att hålla valfri workshop eller föredrag som hålls på donationsbasis – (deltagarna kan ge utträdesdonation). Inte bara morötters månadsmecenater täcker mina resekostnader. Ev. donationsöverskott från workshopen/föredraget blir mitt arvode. Kontakta mig så pratar vi mer.

Beskrivning

Bli en ANDELSJORDBRUKARE! Stöd projektet med 1000kr i månaden

Du är min idol. Inte bara fixar du skörden till själv – genom det som du bidrar med så gör du också att andra får ta del av skörden. Du tar det hela till en helt ny nivå. En gudomlig nivå. Namaste.

 • Du möjliggör att det communityfinansierade utforskandet av självhushållningens själ kan fortsätta.
 • Du möjliggör ett fortsatt utforskande genom intervjuer hos självhushållare på torp & gårdar i hela Sverige.
 • Du möjliggör att utforskande artiklar kan publiceras fritt för vem som helst att läsa helt utan kostnad.
 • Du möjliggör att workshops och samtalscirklar om omställningen till självhushållning kan hållas i hela Sverige – antingen till ett subventionerat pris med endast de kostnader som behöver täckas men också helt utan kostnad fritt för vem som helst att delta i.
 • Du möjliggör att utforskande poddavsnitt – med reflekterande samtal med självhushållare och artiklarna inlästa som ljudartiklar – kan publiceras fritt för vem som helst att lyssna på helt utan kostnad.
 • Du möjliggör att vem som helst kan följa den kreativa processen, resor ute i landet och annat som händer i projektet genom Instagram, intebaramorotter.se och Facebook.
 • Du får Inte bara morötters månadsbrev utskickat per e-post. Månadsbrevet innehåller peppande ord till dig som självhushållare, inblick i den kreativa processen med inte bara morötter, skvallret från resor ute i landet, information om workshops och vad som hände efter att inspelningsutrustningsutrustningen stängts av för poddavsnitten.
 • Du får hela de publicerade artiklarna att ladda ner som en PDF på intebaramorotter.se
 • Du får subventionerad kostnad på deltagande i samtliga workshops som anordnas (i de fall workshopen inte kan ges enligt principen av gåvoekonomi).
 • Du får möjlighet att skicka in egna frågor och funderingar om självhushållning som tas vidare med ut i intervjuer hos självhushållare i hela Sverige.
 • Du får Inte bara morötters månadsbrev att ladda ner som en ljudfil på intebaramorotter.se. Nyhetsbrevet innehåller peppande ord till dig som självhushållare, inblick i den kreativa processen med inte bara morötter, skvallret från resor ute i landet, information om workshops och bakom kulisserna på poddinspelning i de olika självhushållarköken.
 • Du får hela de inspelade intervjuerna att ladda ner som ljudfiler på intebaramorotter.se.
 • Du får hela artiklarna inlästa som ljudfiler att ladda ner på intebaramorotter.se.
 • Du får möjlighet att få Inte bara morötters månadsbrev hemskickat i brevlådan. Månadsbrevet innehåller peppande ord till dig som självhushållare, inblick i den kreativa processen med inte bara morötter, skvallret från resor ute i landet, information om workshops och bakom kulisserna på poddinspelning i de olika självhushållarköken.
 • Du får möjlighet att bjuda in mig att hålla valfri workshop eller samtalscirkel kostnadsfritt. Jag kommer. Skramla ihop till ersättning för mina resekostnader, ordna med enkelt boende – och skicka en förfrågan så bokar vi in något. Kontakta mig så pratar vi vidare eller läs mer om workshops här.