Ett samtal om livet som självhushållare. Tar upp hur det är att befinna sig i ett paradigmskifte. Hur är det att ha ett ben i det nya som växer fram och ett ben i samhället som det ser ut idag?

Workshopen berör teman som den självvalda och ofrivilliga ensamheten, det goda och det svåra i det fria arbetet och hur det är att förhålla sig till vänner och bekanta som inte delar ens värderingar. Samtalet har sin utgångspunkt i reportagen och mötena med självhushållare på gårdar ute i Sverige, men också i min egen omställningsresa. Tonvikt läggs på att deltagarna själva ska dela sina erfarenheter i mindre grupper.

Metoden utgår från cirkelpraktik, där deltagarna får praktisera djupt lyssnande och att tala med intention.

Samtalet är på svenska.

Tid: 3 timmar + fikapaus innan eller efter samtalet

Vad kostar den?

Workshopen är donationsbaserad. Det betyder att det är en flytande prisskala. Det finns två alternativ för hur donationen går till. Välj det som passar bäst för dig.

Alternativ 1) Deltagarna på workshopen ger 250 – 750 kronor per person. Det här kräver att det är minst 15 på förhand anmälda deltagare.

Alternativ 2) Arrangörerna ger 4000 – 8000 kronor i arvode.


Jag är nyfiken… vad gör jag nu? Kontakta mig så pratar vi mer.

Mer om donationsbaserade workshops och föredrag

Projektets mecenater gör det möjligt att ge workshops och föredrag donationsbaserat. Det betyder att du ger det som du har möjlighet till i en flytande skala. Det här för att fler ska få möjlighet att ta del av metodiken Aktivt hopp eller ta del av ett samtal om självhushållning på landsbygden. Det finns två alternativ:

1) Deltagarna på workshopen ger 250 – 750 kronor per person. Det här kräver att det är minst 15 på förhand anmälda deltagare.

2) Arrangörerna ger 4000 – 8000 kronor i arvode.

Du får bara ge efter du tagit del av en workshop, ett föredrag eller läst ett reportage. Du får bara ge med intentionen att du vill stödja projektet och att du vill möjliggöra att fler ska få det som du har fått. Om du ger med intentionen att du vill ”göra rätt för dig” eller för att du känner dig tvungen så önskar jag – vänligt men bestämt – att du inte ger en gåva. När du stödjer projektet så möjliggör du att fler workshops eller föredrag kan ges genom principen av gåvoekonomi, att reportage kan fortsätta publiceras fritt för vem som helst att läsa utan kostnad och att nyhetsbrev kan skickas ut några gånger per år med pepp till dig som också vill skapa en vackrare värld.

Om mig

Jag heter Sam Nygren. Jag har sedan 2010 aktivt arbetat med att ställa om mitt eget liv och varit engagerad i den svenska omställningsrörelsen. Jag är utbildad kognitionsvetare med ett tvärvetenskapligt perspektiv på människans tänkande (bl.a. psykologi, antropologi, lingvistik, neurovetenskap, filosofi m.m.) och hur människan förhåller sig till och blir påverkad av sin omvärld.Jag har i två år fördjupad mig i metodiken Aktivt hopp och faciliterat workshops runt om i hela Sverige. Jag är del av det svenska nätverket för workshopledare inom aktivt hopp samt del av Omställningsbyrån – ett nätverk för frilansar inom omställning. Jag är också praktiserande vipassana-meditatör.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *